ASUNTOS  / Softwarepakket voor boekhouding, facturatie & leveringsbonnen
/ Sint Christianastraat 22, 9200 Dendermonde - BTW BE 0873.927.834
/ Brigitte Buggenhout, 0474 66 13 14 - info@asuntos.be

Boekhouding

Uw boekhouding verwerken met de Asuntos Accounting software:

 • DOSSIERBEHEER
 • BTW beheer
 • KLANTEN beheer
 • LEVERANCIERS beheer
 • ALGEMEEN REKENINGEN beheer
 • AANKOOP administratie: inscannen van de inkomende facturen
 • VERKOOP administratie: uw verkoopfacturen worden steeds digitaal bewaard
 • FINANCIELE administratie: invoer via CODA bank BESTANDEN & manueel
 • DIVERSEN administratie: met templates voor terugkerende journaalposten
 • INVESTERING & AFSCHRIJVINGEN administratie rechtstreeks vanuit aankoop
 • FACTURATIE

Asuntos Accounting software biedt u volgende resultaatlijsten:

 • Alle BTW formaliteiten in printversie en via XML bestanden
 • BALANS EN GROOTBOEK rekeningen
 • VERVALDAG RAPPORTEN 30/60/90 klanten
 • VERVALDAG RAPPORTEN 30/60/90 leveranciers
 • REKENINGUITTREKSELS (in 5 talen mogelijk)
 • LIJST VAN DE INVESTERINGEN EN DE AFSCHRIJVINGSTABELLEN
 • PERIODIEKE EXPLOITATIE VERSLAGEN
 • JAARREKENING activa & passiva balans
 • INITIALISATIE nieuw boekjaar met OVERDRACHT van openstaande saldi van klanten, leveranciers en algemene rekeningen.
 • Inlezen van de afgewerkte jaarrekening in het volgend boekjaar.
 • UPDATES EN VAKKUNDIGE BIJSTAND 

 

PRIJZEN 2022

De vermelde prijzen omvatten de huur van de software en de updates bij wettelijke wijzigingen.

 • 1 PC met 1 dossier:              € 122,00 excl. BTW per kwartaal
 • 1 PC met multi dossiers:      € 179,00 excl. BTW per kwartaal

Eenmalige installatiekost: € 145 excl. BTW inclusief 2u opleiding

Bijkomende diensten

 • Gebruikersopleiding / interventies         € 64,00 /uur excl. BTW
 • Verplaatsingskosten                               €  0,65 / km excl. BTW
 • Nieuw licentienummer (vervanging pc)   € 29,00 excl. BTW

Huur licentievoorwaarden

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd telkens met een periode van 1 jaar. De gebruiker kan evenwel de huur opzeggen mits een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand en dit in de maand november van elk jaar.

De vermelde prijzen zijn jaarlijks aan de index aanpasbaar.
De facturen zijn contant betaalbaar; bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke verwijlintresten.

Gebruiksvoorwaarden

De software kan enkel gebruikt worden met een geldig licentienummer op firmanaam/BTW nummer, toegekend per pc bij afsluiting van de huurovereenkomst en dit voor zolang de huurovereenkomst loopt. Bij stopzetting van de huurovereenkomst is er geen "boekingsrecht (aankoop-verkoop-financiele input)" meer mogelijk, alleen de diversen input en de "read only" modus blijft behouden.

Onder “bijstand” wordt verstaan het operationeel houden van het product en het aanpassen via updates aan de wettelijke boekhoudkundige vereisten. Onder “product” wordt verstaan de software op zich, en in geen geval de gegevens die het genereert.

Onder bijstand vallen alle handelingen verricht om het product in een werkende staat te herstellen. Bijstand kan echter alleen worden verleend indien de huurder over een werkende, in goede staat verkerende back-up van de gegevensbestanden beschikt die door dit product worden aangemaakt.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies als gevolg van het niet bestaan van een back-up, noch voor fouten veroorzaakt door elke andere externe oorzaak zoals hardware fouten, computervirussen.

De updates dienen bij ontvangst opgeladen te worden. Aanpassingen bedongen op eenzijdige vraag van de huurder kunnen nooit deel uitmaken van de bijstand.
De bijstand gaat pas in na betaling van de factuur die erop betrekking heeft.

Licenties afgesloten voor 2012 blijven geldig zolang de structuur en het doel van de vennootschap niet wijzigt. Bij overdracht van aandelen wordt er een nieuwe huur licentie aangegaan aan de vigerende voorwaarden van heden.

Bij stopzetting dient de licentie ingediend te worden uiterlijk 6 maand na stopzettingsbericht.