ASUNTOS  / Softwarepakket voor boekhouding, facturatie & leveringsbonnen
/ Sint Christianastraat 22, 9200 Dendermonde - BTW BE 0873.927.834
/ Brigitte Buggenhout, 0474 66 13 14 - info@asuntos.be

Boekhouding

Asuntos Accounting verwerkt uw jaarlijkse boekhouding alsook verlengde en/of overlopende boekjaren. 

 • DOSSIERBEHEER
 • KLANTEN – LEVERANCIERS beheer
 • ALGEMEEN REKENINGEN beheer
 • AANKOOP – VERKOOP administratie
 • FINANCIEEL –DIVERSEN administratie
 • BALANS EN GROOTBOEK rekeningen
 • VERVALDAG RAPPORTEN klanten en leveranciers
 • REKENINGUITTREKSELS (in 5 talen mogelijk)
 • INVESTERING EN AFSCHRIJVINGSTABEL
 • PERIODIEKE EXPLOITATIE VERSLAGEN
 • JAARREKENING activa & passiva balans
 • INITIALISATIE nieuw boekjaar met openstaande saldi van klanten, leveranciers en rekeningen.
 • UPDATES EN VAKKUNDIGE BIJSTAND 

Kostprijs

De vermelde prijzen omvatten de huur van de software en de updates bij wettelijke wijzigingen.

 • 1 PC met 1 dossier: € 111 excl. BTW per kwartaal
 • 1 PC met meerdere dossiers € 164 excl. BTW per kwartaal

Per bijkomende pc € 48 excl. BTW per kwartaal.
Vanaf 4 pc's vrijblijvende prijsofferte.

Eenmalige installatiekost: € 132 excl. BTW

Bijkomende diensten

 • Gebruikersopleiding / interventies: € 58 /uur excl. BTW
 • Verplaatsingskosten € 0,50 / km excl. BTW
 • Nieuw licentienummer bij vervanging pc: € 26 excl. BTW

Huur licentievoorwaarden

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd telkens met een periode van 1 jaar. De gebruiker kan evenwel de huur opzeggen mits een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand en dit in de maand november van elk jaar.

De vermelde prijzen zijn jaarlijks aan de index aanpasbaar.
De facturen zijn contant betaalbaar; bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke verwijlintresten.

Gebruiksvoorwaarden

De software kan enkel gebruikt worden met een geldig licentienummer op firmanaam/BTW nummer, toegekend per pc bij afsluiting van de huurovereenkomst en dit voor zolang de huurovereenkomst loopt. Bij stopzetting van de huurovereenkomst is er geen "boekingsrecht (aankoop-verkoop-financiele input)" meer mogelijk, alleen de diversen input en de "read only" modus blijft behouden.

Onder “bijstand” wordt verstaan het operationeel houden van het product en het aanpassen via updates aan de wettelijke boekhoudkundige vereisten. Onder “product” wordt verstaan de software op zich, en in geen geval de gegevens die het genereert.

Onder bijstand vallen alle handelingen verricht om het product in een werkende staat te herstellen. Bijstand kan echter alleen worden verleend indien de huurder over een werkende, in goede staat verkerende back-up van de gegevensbestanden beschikt die door dit product worden aangemaakt.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies als gevolg van het niet bestaan van een back-up, noch voor fouten veroorzaakt door elke andere externe oorzaak zoals hardware fouten, computervirussen.

De updates dienen bij ontvangst opgeladen te worden. Aanpassingen bedongen op eenzijdige vraag van de huurder kunnen nooit deel uitmaken van de bijstand.
De bijstand gaat pas in na betaling van de factuur die erop betrekking heeft.